NASZE OSIĄGNIĘCIA

Firma Bild Presse Polska posiada szeroki wachlarz Klientów skupionych wokół mediów, współpracujemy z blisko 87 procentami rozgłośni radiowych na terenie całego kraju, w tym z lokalnymi stacjami Polskiego Radia. Naszymi kontrahentami są również największe lokalne stacje telewizyjne. Nasza współpraca z mediami opiera się również na akcjach SMS-owych przeprowadzanych na zlecenie wydawców prasowych. Posiadamy blisko dwieście tytułów gazet, tygodników i czasopism, dla których świadczymy usługi mobilne. Naszymi partnerami są również branże spoza rynku medialnego.

 

Z usług świadczonych przez firmę Bild Presse Polska korzystają między innymi czołowe polskie kluby sportowe na stałe zasiadające w piłkarskiej i siatkarskiej ekstraklasie.

HISTORIA BILDU

Od samego początku istnienia firmy, pragnęliśmy stworzyć przedsiębiorstwo nie tylko silne intelektualnie i zawodowo, ale również elastyczne — otwarte na potrzeby klientów.

 

Rozpoczętą w 1997 roku działalność skoncentrowaliśmy na sektorze usług telekomunikacyjnych Premium Rate. W ciągu blisko pietnastu lat udało nam się zbudować ofertę produktów na najwyższym poziomie. Wykorzystując w swych projektach technologie mobilne — SMS i MMS, WAP, IVR, Call Center i Internet — dostrzegliśmy siłę synergii, płynącą z ich równoczesnego wykorzystania. Postanowiliśmy stworzyć platformę, umożliwiającą proste planowanie i przeprowadzanie akcji marketingowych, konkursów oraz działań sprzedażowych wykorzystujących wszystkie wymienione technologie. Tak powstała „Zintegrowana platforma komunikacji interaktywnej SMS QIWI”.